KOMUNIKAT

w sprawie opłaty za wodomierze 

ciepłej i zimnej wody

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Odzieżowianka” we Wrocławiu informuje, że koszt zakupu i montażu 1 szt. wodomierza wynosi 97,10 zł brutto. Opłatę za wymianę urządzeń pomiarowych ciepłej i zimnej wody należy dokonać do końca czerwca 2023 r. na konto Spółdzielni: 

nr konta PKO BP: 52 1020 5242 0000 2902 0018 0380

W tytule przelewu należy umieścić informację dot. adresu lokalu mieszkalnego oraz ilości wymienionych wodomierzy.

Opłata za wodomierze może być uiszczona w ratach.