Dla mieszkańców

Telefony alarmowe

Telefon alarmowy Spółdzielni 512064657
Deratyzacja (usuwanie gryzoni) 509074790
Pogotowie dźwigowe 600850983 / 606971786
Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie UE

112

Pogotowie gazowe 992 /600383842 /600383841
Pogotowie ciepłownicze 993
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie wodociągowe 994
Straż miejska 986
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Policja 997

512064388 – tel. do biura czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00